Anna Bertholdson (medlem Malkars gym)

”Det var bekvämt och ändå jobbigt”
.