Niklas Rydasp, PT

”Många letar efter den perfekta magövningen, med Formabs känner man att man hittat den”.